Bydgoska elektrociepłownia jest już RIPOKiem

26 października 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisał powstającą bydgoska elektrociepłownię na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego. Jest to kolejna ważna decyzja niezbędna do funkcjonowania instalacji. Status RIPOK pozwala na przetwarzanie w instalacji określonych w ustawie o odpadach grup odpadów, co do których obowiązuje zasada regionalizacji. Takimi odpadami są między innymi zmieszane odpady komunalne.

 

Miasto Bydgoszcz wyróżnione w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu

Miasto Bydgoszcz zdobyło nagrodę w wysokości 10.000 zł w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miasto Bydgoszcz w kategorii Gmina Recyklingu”.

Konkurs ten jako jako jedyny w Polsce ocenia oraz nagradza działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów oraz efektywności funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.

Patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich oraz Polska Izba Ekologii.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 27 października 2015 r., w Poznaniu, podczas finału Konkursu o Puchar Recyklingu.

Serdecznie gratulujmy.

źródło http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/aktualnosci/miasto-bydgoszcz-wyroznione-w-xvi-edycji-konkursu-o-puchar-recyklingu