Według raportu GUS w 2014 roku wyprodukowaliśmy mniej odpadów niż 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny w zbiorczym opracowaniu pt „Ochrona środowiska 2015” podał, iż w 2014 r. w Polsce ilość odpadów wytworzonych na jednego Polaka wyniosła 268 kg i w stosunku do 2013 r zmniejszyła się o 9%. Przy czym Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wytworzonych na jednego mieszkańca wśród krajów europejskich. W 2013 roku średnia ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca w UE wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytworzonych zostało w Dani 747 kg, Luksemburgu 653 kg, Cyprze 624 kg i Niemczech 617 kg.

Niestety w Polsce w 2014 r. większość wytworzonych odpadów komunalnych (53%) zostało zdeponowanych na składowiskach, 21 % poddanych zostało recyklingowi, 15% unieszkodliwiono termicznie w spalarniach, a 11% zostało przetworzonych biologicznie. Zaś w UE wartości te wynosiły odpowiednio 31% dla składowanie, 27 % dla recykling u, 25% dla unieszkodliwienia termiczne, 15 % dla kompostowania.

Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy otwarty!

W dniu 26 listopada 2015 r.  odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Budowa instalacji kosztowała 500 mln zł. ZTPOK ma pracować 24 godziny na dobę. Dzięki niej zutylizowanych zostanie rocznie około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin.

W procesie przekształcania z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci w ciągu roku wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła.

Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Już na etapie budowy zatrudnienie w niej znalazło 250 osób.

Galeria zdjęć z otwarcia – http://portalkomunalny.pl/ztpok-bydgoszcz-otwarcie-326048/

http://portalkomunalny.pl/spalarnia-w-bydgoszczy-od-wewnatrz-326094/