Według raportu GUS w 2014 roku wyprodukowaliśmy mniej odpadów niż 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny w zbiorczym opracowaniu pt „Ochrona środowiska 2015” podał, iż w 2014 r. w Polsce ilość odpadów wytworzonych na jednego Polaka wyniosła 268 kg i w stosunku do 2013 r zmniejszyła się o 9%. Przy czym Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wytworzonych na jednego mieszkańca wśród krajów europejskich. W 2013 roku średnia ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca w UE wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytworzonych zostało w Dani 747 kg, Luksemburgu 653 kg, Cyprze 624 kg i Niemczech 617 kg.

Niestety w Polsce w 2014 r. większość wytworzonych odpadów komunalnych (53%) zostało zdeponowanych na składowiskach, 21 % poddanych zostało recyklingowi, 15% unieszkodliwiono termicznie w spalarniach, a 11% zostało przetworzonych biologicznie. Zaś w UE wartości te wynosiły odpowiednio 31% dla składowanie, 27 % dla recykling u, 25% dla unieszkodliwienia termiczne, 15 % dla kompostowania.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *