Ustawa śmieciowa nie rozwiązała problemu dzikich składowisk odpadów

Dwa lata po wprowadzeniu tzw ustawy śmieciowej okazało się, iż liczba dzikich składowisk odpadów nie zmalał, ale wzrosła. Reporterzy TVN przedstawili reportaż  jak dziś, po dwóch latach od rewolucji śmieciowej działa nowy system.

2 marca 2016 r. Konferencja regionalna w Gdyni dotycząca Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami

2 marca 2016 roku odbędzie się w Gdyni regionalna konferencja poruszająca tematy dotyczące Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów.
Na spotkanie zaproszeni są przedstawicieli 7 regionów województwa pomorskiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady, by wypracować spójne stanowisko  dotyczące  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego.

 

Do wystąpień zostały zaproszone najważniejsze instytucje związane z gospodarką odpadami w województwie lubuskim,  przedstawiciel  Urzędu  Marszałkowskiego, RDOŚ, WFOŚiGW  oraz  WIOŚ.

W czasie spotkania omówione zostaną m.in.:
– definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy,
– rola RDOŚ w regionalnym systemie gospodarki odpadami,
– możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie województwa pomorskiego.
Więcej informacji, karty zgłoszenia, program – http://ekorum.pl/pl/news.php?item.28

Drugi PSZOK w Toruniu otwarty

23 lutego 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprosiło mieszkańców do drugiego w Toruniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który otwarty został przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

Do PSZOK można oddać odpady komunalne, pochodzące z toruńskich gospodarstw domowych tj.

 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie w ilości do 1,0 m3 na gospodarstwo domowe rocznie (zgodnie z uchwałą 493/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2013 r.) zaś wszystkie pozostałe powyżej wymienione odpadyPSZOK przyjmuje nieodpłatnie w każdej ilości.

Osoby korzystające z PSZOK musza pamiętać, iż pracownik punktu obsługi PSZOK, do którego się należy się najpierw zgłosić, może zarządzać od nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Toruniu oraz potwierdzenie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady do PSZOK mieszkańcy Torunia musza dostarczyć we własnym zakresie oraz samodzielnie je rozładować na wskazane miejsce.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Na takich samych zasadach działa PSZOK, który znajduje się przy ul. Kociewskiej 35 w Toruniu .PSZOK torun ul. Dwernickiego

W Gdańsku trwają rozmowy samorządowców o współpracy przy budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

12 lutego 2016 r. w Gdańsku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i instytucji z województwa pomorskiego, żeby rozmawiać o współpracy przy realizacji jednego z najważniejszych projektów dla regionu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Zainteresowane współpraca gminy muszą zadeklarować, ile będą dostarczać do spalarni tzw. frakcji energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych. Aktualnie przewiduje się iż w spalarni do produkcji ciepła i energii wykorzystywanych będzie rocznie ok 160 tys. ton odpadów, pochodzących z około 50 gmin.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują. przepisy, które zabraniają deponowania na składowisku odpadów energetycznych (o cieple spalania powyżej 6 MJ/ kg). W związku z tym gminy muszą znaleźć inny sposób ich zagospodarowywania . W województwie pomorskim mają dwie możliwości.- oddawać odpady np. do jednej z istniejących cementowni, gdzie – za stosowną opłatą – będą utylizowane w tzw. procesie współspalania z paliwem kopalnym lub wziąć udział w projekcie budowy ZTPO i utylizowanie odpadów po stałej cenie (korygowanej jedynie o wskaźniki inflacyjne) przez kilkadziesiąt lat.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach ma zostać uruchomiony w 2020 r.

rozmowy samorządowców Gdańsk