2 marca 2016 r. Konferencja regionalna w Gdyni dotycząca Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami

2 marca 2016 roku odbędzie się w Gdyni regionalna konferencja poruszająca tematy dotyczące Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów.
Na spotkanie zaproszeni są przedstawicieli 7 regionów województwa pomorskiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady, by wypracować spójne stanowisko  dotyczące  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego.

 

Do wystąpień zostały zaproszone najważniejsze instytucje związane z gospodarką odpadami w województwie lubuskim,  przedstawiciel  Urzędu  Marszałkowskiego, RDOŚ, WFOŚiGW  oraz  WIOŚ.

W czasie spotkania omówione zostaną m.in.:
– definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy,
– rola RDOŚ w regionalnym systemie gospodarki odpadami,
– możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie województwa pomorskiego.
Więcej informacji, karty zgłoszenia, program – http://ekorum.pl/pl/news.php?item.28

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *