Drugi PSZOK w Toruniu otwarty

23 lutego 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprosiło mieszkańców do drugiego w Toruniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który otwarty został przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

Do PSZOK można oddać odpady komunalne, pochodzące z toruńskich gospodarstw domowych tj.

 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie w ilości do 1,0 m3 na gospodarstwo domowe rocznie (zgodnie z uchwałą 493/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2013 r.) zaś wszystkie pozostałe powyżej wymienione odpadyPSZOK przyjmuje nieodpłatnie w każdej ilości.

Osoby korzystające z PSZOK musza pamiętać, iż pracownik punktu obsługi PSZOK, do którego się należy się najpierw zgłosić, może zarządzać od nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Toruniu oraz potwierdzenie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady do PSZOK mieszkańcy Torunia musza dostarczyć we własnym zakresie oraz samodzielnie je rozładować na wskazane miejsce.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Na takich samych zasadach działa PSZOK, który znajduje się przy ul. Kociewskiej 35 w Toruniu .PSZOK torun ul. Dwernickiego

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *