Nie wywoźcie odpadów zielonych do lasu!

Spacerując w lesie najczęściej spotkać można było odpady komunalne lub budowalne. Ostatnio coraz częściej do lasu podrzucane są odpady zielone tj. skoszona trwa, gałęzie, poświąteczne choinki. Powszechnie uważa się ze odpady zielone są niegroźne dla środowiska.

Tymczasem jak podkreśla Andrzej Kus, rzecznik prasowy ZUK w Szczecinie – Wyrzucona ścięta trawa czy wysypane liście niszczą na kilka lat ściółkę lasu, hamują rozwój grzybni oraz uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej warstwy. Niebezpieczeństwo stwarzają również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie. Wpływają także negatywnie na wizerunek estetyczny miejsc powszechnie uczęszczanych przez spacerowiczów chcących cieszyć się z piękna otaczającej przyrody.

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przypominają, że pozbywanie się odpadów i składowanie w niedozwolonym do tego miejscu, a szczególnie w lasach, podlega karze grzywny.

A my przypominamy iż odpady zielone można oddać bezpłatne i nie szkodząc środowisku w prowadzonych przez  gminy  Punktach Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK).

Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce

Według „Puls Biznesu” Polacy mają  jeszcze  dużo do nadrobienia w zakresie  zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych.

W 2014 roku w Polsce powstało około 1,54 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, z czego tylko około jedną czwartą poddano recyklingowi. Około 19 proc. przeznaczono do odzysku energii, a pozostałe 56 proc. trafiło na składowiska.

Według szacunków PlasticsEurope Polska, recyklerzy odzyskują około 390 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Najwięcej stanowią odpady opakowaniowe, a ich odzysk wynosi prawie 68 proc.

Po 18 proc., odzyskuje się odpadów z budownictwa oraz z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Około 17 proc. odzyskuje się ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W porównaniu z rokiem 2012, odzysk odpadów porolniczych się nie zmienił i w 2014 roku wyniósł 25 proc.

Zapraszamy na podsumowanie konkursu na komiks

Zapraszamy  uczestników konkursu na podsumowanie konkursu na komiks, które odbędzie się 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Dworek w Osadzie Leśnej na Barbarce. Laureaci konkursu otrzymają osobiste zaproszenie za pośrednictwem nauczycieli/opiekunów.

W czasie podsumowania wręczone zostaną nagrody i dyplomy laureatom konkursu, a także podziękowania dla ich opiekunów. Zdobywcy  miejsc od I do III otrzymają jako nagrodę sprzęt elektroniczny firmy IBL ( I miejsce –  bezprzewodowe słuchawki, II i III miejsce – przenośne głośniki), natomiast osoby, które zdobyły wyróżnienia otrzymają albumy książkowe.

W podsumowaniu wezmą udział członkowie jury, którzy zaprezentują i omówią prace laureatów. Przygotowana zostanie wystawa prac konkursowych  oraz  wydany w formie publikacji komiks z wybranymi nagrodzonymi  pracami.

Laureatom, którzy nie będą mogli być obecni na podsumowaniu, nagrody przekazane zostaną za pośrednictwem poczty i nauczycieli/opiekunów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Top Inwestycje Komunalne 2016

Portalsamorzadowy.pl zorganizował konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016., do którego nominowano 30 przedsięwzięć z całej Polski. Tegoroczną edycję konkurs poprzez głosowanie internetowe wygrała Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie. Lista 10 najlepszych inwestycji zostanie natomiast zaprezentowana podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Nominowane przedsięwzięcia oraz liczbę zdobytych przez nie głosów można zobaczyć na stronie internetowej http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2016/

do aktulności odpady 12.05

źródło fot. http://www.portalsamorzadowy.pl