Recykling szansą dla naszego świata!

Podstawowym działaniem dającym nadzieję na zmniejszenie ilości odpadów na świecie jest ich segregacja i recykling. Jest on szczególnie ważny w przypadku odpadów opakowaniowych, z których prawie wszystkie nadają się do przetworzenia. Według informacji podanych przez portal http://sos.wwf.pl/ przerób sterty makulatury o wysokości 1,25 metra pozwala na uratowanie 6-metrowej sosny.  Przetwarzanie makulatury pozwala zaoszczędzić również duże ilości wody – 1 tona odzyskanej makulatury pozwala na zmniejszenie ilości zużytej w przemyśle papierniczym wody o 1200 litrów wody w przemyśle papierniczym. Ważne jest również przerabianie puszek aluminiowych, w Polsce zużywa się ich około 400 mln rocznie. Do wytworzenia puszki z aluminium z odzysku potrzeba 95% energii mniej niż z aluminium wytworzonego z rudy boksytu. Ze zużytych plastikowych butelek PET można z kolei produkować polary, dywany czy buty.

To czy opakowania trafią do recyklingu zależy od nas. Pamiętajmy, że warunkiem do przetwarzania odpadów jest ich segregacja.

Mobilne stanowisko edukacyjno-promocyjne tym razem jedzie do Zarzeczewa

7 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Tilia weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W trakcie imprezy będą miały miejsce ciekawe prelekcje np. „Jak chronić uprawy nie szkodząc owadom zapylającym”, „Produkcja żywności a owady zapylające”, „Dobór roślin miododajnych do ogrodów i ogródków” oraz pokaz przygotowywania naturalnych preparatów ochrony roślin. Ponadto w programie pokaz budowania gniazd dla pszczołowatych, projektowania i zakładania miejsc przyjaznych owadom zapylającym oraz możliwość zakupu produktów pszczelarskich.

Stanowisko Stowarzyszenia Tilia doskonale wpisze się w ekologiczny charakter imprezy. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele edukacyjnych, a jednocześnie inspirujących gier i zadań, które mają stanowić zachętę do właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Prawo dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w Polsce

To jak postępujemy z odpadami nie zależy wyłącznie od naszego uznania, sprawy te regulują również przepisy polskie oraz unijne. Istnieją akty prawne dotyczące konkretnie opakowań, ale ponieważ opakowania stanowią dużą część odpadów powstających w naszych domach stosują się do nich również ustawy dotyczące gospodarki odpadami. Gospodarkę opakowaniami regulują:

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

– Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

– Rozporządzenia do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania, zasady postępowania z nimi oraz działanie organizacji odzysku opakowań. Ustawa omawia również prawa i obowiązki przedsiębiorców dystrybuujących produkty w opakowaniach i prowadzących recykling i odzysk opakowań. Na mocy Ustawy przedsiębiorcy związani z gospodarką odpadami zobowiązani są do wpisu w rejestrze o odpadach. Opakowania powinny być produkowane w taki sposób, aby nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, a maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg. Powinny być również przystosowane do wielokrotnego użycia i późniejszego recyklingu lub odzysku. Objętość i masa opakowań muszą być ograniczone do niezbędnego minimum. Ustawa określa również ilość opakowań, które powinny zostać poddane procesom recyklingu i odzysku.

Teksty aktów prawnych dotyczących opakowań znajdują na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl

Spalarnie odpadów kiedyś i dziś

Obecnie spalanie odpadów uznaje się za jeden ze służących środowisku naturalnemu sposobów zagospodarowania odpadów. Pierwsza spalarnia odpadów powstała w roku 1870 w miejscowości Paddington w Anglii. Jedną z pierwszych była spalarnia w 1893 r. w Hamburgu. Motorem tych zmian była epidemia cholery, która wybuchła rok wcześniej. Jej przyczyną były prawdopodobnie odpady wrzucane w dużej ilości do rzeki Elby. Termiczne unieszkodliwianie odpadów stosowano jednak również wcześniej – próbowano zastępować nim węgiel potrzeby do działania maszyny parowej. Początki były trudne – odpady były zbyt wilgotne, aby dobrze się palić. Na przełomie XIX  i XX w. funkcjonowało już ponad 200 spalarni. W latach 50-tych XX w. uznano spalanie za zbyt kosztowny proces w stosunku do składowania odpadów.

Kiedy wymyślono recykling odpadów?

Często wydaje się nam, że to dopiero nasze pokolenie jest takie postępowe i dopiero my na poważnie zajmujemy się problemem jaki dla środowiska stanowią odpady. Rzeczywiście coraz skuteczniej radzimy sobie z tym problemem, prawda wygląda jednak tak, że już dawno podejmowano pewne działania w tej dziedzinie. Już w roku 1777 król Stanisław August wydał edykt mówiący, że należy oddzielnie gromadzić m.in. gałgany, papierowe wióry, obrzyny pergaminowe, okrawki skór oraz owcze nogi. Miało to zapewnić surowiec do produkcji papieru i przygotowywania kleju. Edykt opublikowano w Kwidzynie po polsku i po niemiecku. Oczywiście nie tylko Polacy starali się odzyskiwać surowce wtórne. We Francji najubożsi mieszkańcy miast tzw. gałganiarze zajmowali się wyjmowaniem z pozostawionych przed wyrzuceniem odpadków przydatnych jeszcze rzeczy.

Styropianowe pojemniki zakazane w San Francisco!

Jak donosi portal http://wpolityce.pl San Francisco to jedno z najaktywniej walczących z problemem odpadów miast w USA. Niedawno wszedł w życie uchwalony w czerwcu 2016 r. zakaz używania opakowań z polistyrenowej pianki. Kilkadziesiąt miast w Stanach Zjednoczonych wprowadziło już taki zakaz w stosunku do dań na wynos. W San Francisco dotyczy on jednak również innych produktów. Krytycy projektu wskazują, że nie zostały jednak w ten sposób wyeliminowane opakowania towarów przywożonych, takich jak np. styropianowe kształtki do sprzętu AGD czy komputerów. Już w 2006 roku zakazano restauratorom i producentom żywności korzystania z materiałów, które nie nadają się do recyklingu. W 2007 r. zakazano sprzedaży plastikowych jednorazówek. Zakaz używania opakowań ze styropianu próbowano wprowadzić już w Nowym Jorku, ale uniemożliwił to wyrok sądu, który uznał, że pojemniki ze spienionego polistyrenu nadają się do recyklingu.

Robicie wakacyjny remont?- oddajcie problematyczne odpady do PSZOKu

Robicie remont lub wakacyjne porządki? Przypominamy odpadów niebezpiecznych, w tym urządzeń elektrycznych, farb, lakierów, zgodnie z naszym prawem nie wolno wyrzucać do przydomowych śmietników. Grozi za to wysoka kara grzywny. Odpady takie można za to oddać bezpłatne w stacjonarnych Punkach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKach, działających już w większości gmin- w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37i ul. Dwernickiego 15 – 15 a (czynne od poniedziałku do soboty). Nie wiesz gdzie w Twojej okolicy działa PSZOK- poszukaj na portalu swojej gminy. Daj o to by Twoje odpady nie zanieczyszczały środowiska w którym żyjesz!

DSCF4276

Od 1 lipca 2016 r zakaz sprzedaży reklamówek we Francji

Od 1 lipca 2016 r we Francji zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych torebek plastikowych tzw. reklamówek.  Zakaz ten dotyczy sklepów, piekarni, aptek i innych punktów handlowych. Klienci mogą kupić sobie torebki wielokrotnego użytku i siatki z naturalnych materiałów. Do końca 2016 r.. w sklepach dostępne będą cienkie foliówki (grubość mniej niż 50 mikronów) służące do pakowania warzyw i owoców. Później zastąpią je papierowe opakowania.

Torby foliowe to najbardziej popularne opakowania stosowane na terenie Unii Europejskiej.  Jednakże ich rozkład może trwać nawet do 400 lat. UE planuje by ich zużycie zostało ograniczone o 50 % do 2017 r, , a do 2018 r o 80%

Torby foliowe to najpopularniejsze opakowania na terenie UE. Niestety, jako odpady, są jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych – przyczyniają się m.in. do zanieczyszczania ekosystemów wodnych.

Polska jako kraj członkowski musi również zmniejszyć zużycie reklamówek. Ministerstwo Środowiska ma do 27 listopada 2016 r. przedstawić projekt implementacji unijnych przepisów.

reklamówki

Już 3 lata upłynęły od wejścia w życie nowych przepisów regulujących gospodarkę odpadami!

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Gminy dostały jednak 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami.

Tak więc 3 lat temu, 1 lipca 2013 r., weszły w życie przepisy regulujące gospodarkę odpadami. Obowiązek podpisywania umów z firmami wywożącymi odpady przejęły gminy. Gminy ogłaszają przetargi, w których konkurować będą zainteresowane firmy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczają opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a osoby segregujące odpady płacą mniej. Zmiany te spowodować miały m.in. to, że nie będzie się już opłacało wyrzucanie odpadów do miejsc do tego nie przeznaczonych, a więc likwidację tzw. ,,dzikich wysypisk”. Czy zmiany przyniosły oczekiwany efekt?