Opłaty recyklingowe są za niskie?

Jak donosi portal http://www.e-odpady.com Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami po raz kolejny donosi, że podejmuje opłaty recyklingowe są w naszym kraju zbyt niskie. Przepisy wynikające z Ustawy o odpadach nakazują ponoszenie kosztów zbierania i przetwarzania odpadów przez producentów lub wprowadzających towary na rynek. Problemem jest jednak kontrolowanie i egzekwowanie tych przepisów. Zdaniem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami producenci i wprowadzający towary na rynek przekazują symboliczną i zbyt niską opłatę recyklingową. Producenci np. artykułów spożywczych czy chemii gospodarczej płacą za zebranie i przetworzenie tony odpadów z tworzyw sztucznych 7 zł. W wielu krajach Europy wartości te są kilkadziesiąt razy wyższe.

www.zmiany na ziemi

pieniądze

 

 

Elektoodpady w 2017 r.

Jak donosi portal http://www.e-odpady.com tylko jedna trzecia zużytych elektroodpadów zostaje poddana recyklingowi. Pozostała część trafia na złomowiska albo jest przetwarzana nielegalnie, a w branży kwitnie szara strefa. Przez ostatni rok sytuacja nie zmieniła się znacząco. Coraz bliżej nam do roku 2020, kiedy to Polska zgodnie z prawem unijnym powinna przekroczyć 60% poziom zbiórki i przetwarzania elektroodpadów. Miniony rok charakteryzował się bardzo niskimi cenami surowców na rynkach światowych. To spowodowało, że z rynku częściowo wycofali się zbieracze, którzy nielegalnie handlowali elektrośmieciami. W 2017 r. sytuacja na rynku elektroodpadów prawdopodobnie będzie podobna.

Już wkrótce seminarium „OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO”

3 lutego 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie dotyczące Prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące biotworzyw, znaków recyklingu i oznaczeń ekologicznych na opakowaniach oraz prawne aspekty dotyczące opakowań w Polsce i Unii Europejskiej.

http://opakowania.com.pl/news/seminarium-opakowania-a-srodowisko-64460.html

kula

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska ukazało się w Dzienniku Ustaw 4 stycznia 2017 r. Jak donosi portal http://samorzad.pap.pl zgodnie z nowymi przepisami we wszystkich gminach ma zostać wprowadzony model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Rozporządzenie resortu środowiska określa też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady:

– odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”

– odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”.

– odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

– jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”

– odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Zbiórka elektroodpadów

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. na cele humanitarno edukacyjne. Akcja prowadzona jest cyklicznie od 2012 r. w większości diecezji w Polsce. Dzięki zepsutym i niepotrzebnym pralkom, odkurzaczom, telewizorom, kuchenkom itp., przekazanym nam, wspólnie możemy nieść pomoc na terenach misyjnych. Dzięki tej pomocy ktoś na końcu świata będzie miał możliwość nauki czy dostęp do pitnej wody. Poza tym zbiórka przysłuży się oczywiście środowisku naturalnemu. Szczegóły zbiórki w parafiach.

https://www.szkolneblogi.pl

Co zrobić z choinką po świętach?

Pierwszy termin, w którym przyjęło się, że możemy choinkę rozebrać to szósty stycznia czyli święto Trzech Króli. Utarło się również, by nie trzymać jej dłużej niż do 2 lutego. Jeśli w tym roku cieszyliśmy się ciętym drzewkiem, którego nie da się przesadzić do przydomowego ogródka to pamiętajmy, aby nie wyrzucać go do zwykłego pojemnika na odpady.  Choinki stanowią bioodpady, które mogą być przerobione na tzw. kompost. Choinkę należy postawić w miejscu, gdzie zarządca zorganizował zbiórkę opadów wielkogabarytowych lub umieścić przy pojemniku na bioodpady.  Choinkę można również zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów w każdej gminie.

Czy istnieją odpady obojętne?

Według definicji z ustawy o odpadach odpady obojętne to odpady, które nie ulegają żadnym istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Odpady obojętne są nierozpuszczalne, niepalne i nie wchodzą w żadne reakcje fizyczne, ani chemiczne, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na żadną inną materię, z którą kontaktują się w sposób, który mógłby spowodować zaistnienie zanieczyszczenia środowiska lub uszczerbku dla zdrowia człowieka. Ogólna zdolność do ługowania odcieków i ogólna zawartość substancji zanieczyszczającej w tych odpadach, a także ekotoksyczność ich odcieku musi być nieznaczna a w szczególności nie powinna ona stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i/lub wód podziemnych;
Przykłady odpadów obojetnych to gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów).