Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na projekty związane z ochroną powierzchni ziemi

O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca do 15 grudnia 2017. Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację wraz z usuwaniem odpadów. Działanie zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów.

Polacy zbudują zakład przetwarzania odpadów na Ukrainie

Jak donosi portal http://wschodnik.pl zakład powstanie w Dergaczach w obwodzie charkowskim. Na jego budowę potrzeba 26,72 mln dolarów. Będzie to zakład zagospodarowywania stałych odpadów komunalnych z systemem zbierania gazu i produkcji energii elektrycznej. Przetarg wygrało konsorcjum firm z Polski w składzie: Vekto sp. z o. o. (lider), Egbud sp. z o. o., J. A. T. Sp. sp. z o. o., Pribo-EPB sp. z o. o. Zaplanowano, że zakład przetwarzania odpadów zostanie zbudowany za dwa lata.

Niewidomi też mogą segregować odpady

Ma w tym pomóc rozpoczęta pod koniec 2016 r. kampania „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Skierowana jest ona do prawie 2 mln osób niewidomych i niedowidzących. Pierwsi skorzystali z niej mieszkańcy Jaworzna, w którym wprowadzono specjalne naklejki na kosze z alfabetem Braille’a. Może ten sposób choć w pewien sposób pozwoli na zwiększenie poziomu recyklingu.

Konferencja dotycząca odpadów

Jak donosi portal http://www.e-odpady.com 16-17 lutego 2017 r. w Ciechocinku będzie miała miejsce konferencja dotycząca finansowania inwestycji w gospodarce odpadami.

Poruszane będą kwestie związane z modernizacją, rozbudową istniejących i  budową nowych obiektów, urządzeń i  instalacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Przewidziane są prelekcje przedstawicieli instytucji finansujących, a także praktyków, którzy podpowiedzą, jak skutecznie aplikować o środki finansowe. Konferencja połączona jest ze spacerem po mieście i zwiedzaniem tężni w Ciechocinku.

Komisja Europejska o spalarniach

Dostępność środków z funduszy spowodowała, że w chwili obecnej w samych tylko krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozważa się możliwość wybudowania ponad 80 spalarni odpadów komunalnych. W związku z ogłoszonym pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska kładzie większy nacisk na zmniejszenie ilości odpadów u źródła, selektywną zbiórkę i recykling niż na przetwarzanie termiczne. KE uważa, że należy inwestować w systemy, które będą miały mniejszy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko oraz takie, które będą mniej kosztowne. Również ekolodzy podkreślają, że należy wprowadzać takie rozwiązania, które będą elastyczne i pozwolą na zagospodarowanie coraz większej ilości surowców wtórnych.

Plastik – materiał odporny na rozkład

Odpady plastikowe to poważny problem dla świata. Produkujemy ogromne ilości plastikowych odpadów, które trafiają do rzek, mórz, lasów lub na składowiska odpadów.  Jak donosi portal http://www.focus.pl roczna globalna produkcja plastiku osiąga 260 mln ton. Tylko niewielki procent tej liczby stanowią specjalnie zaprojektowane tworzywa ulegające biodegradacji (czyli rozpadowi pod wpływem działania mikroorganizmów) czy oksydegradacji (czyli rozpadowi na mniejsze cząstki pod wpływem tlenu, ciepła i promieniowania UV). Ogromna większość tworzyw sztucznych wydaje się być odporna na procesy naturalnego rozkładu. Taki proces trwa od 100 do nawet 1000 lat.

http://www.mampytanko.com