Owady, które przetwarzają odpady

Jak donosi portal http://pwr.edu.pl/ naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej sprawdzają wpływ larw mącznika na biodegradację polistyrenu, czyli popularnego styropianu.

Mącznik młynarek to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych, który występuje na przykład w źle utrzymanych magazynach zboża, ale także pod korą drzew i w gniazdach ptaków. Larwy mącznika mają wielkość ok. 30 mm, są hodowane jako pokarm dla wielu gatunków jaszczurek i drapieżnych bezkręgowców, a także wykorzystywane przez wędkarzy jako przynęta.

Celem badań jest sprawdzenie, jak larwy mącznika radzą sobie z różnymi formami przetworzonego polistyrenu – od typowo budowlanego, który jest wykorzystywany np. do ocieplania budynków, przez opakowania służące do przenoszenia żywności, polichlorek winylu (stosowany m.in. do produkcji wykładzin), aż po polilaktyd, który stosowany jest w implantach dentystycznych czy niciach chirurgicznych.

Raport NIK o odpadach

Jak donosi portal http://odpady.net.pl z raportu NIK wynika, że w roku 2014 duża liczba gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania. W ocenie NIK wiele do życzenia pozostawia również nadzór marszałków województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nad regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych. Stwarza to ryzyko nielegalnego pozbywania się odpadów i zanieczyszczenia środowiska. Rozwiązanie to w założeniu ma pozwolić ograniczyć masę składowanych odpadów o te, które mogą być np. przekształcane termicznie z odzyskiem energii. W ocenie nierzetelnie i nieterminowo opracowywano sprawozdania i informacje z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami.

Gospodarka odpadami w ocenie NIK

Jak donosi strona http://odpady.net.pl/ z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zagospodarowanie odpadów komunalnych jest niedostateczne i nieskuteczne. Właściwie wszystkie szczeble systemu gospodarki odpadami wykazują niedociągnięcia. Zarządy województw z opóźnieniem aktualizowały wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Ponieważ zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi powinny były zostać przekazane Komisji Europejskiej do końca 2016 r. opóźnienia mogą stanowić poważny problem. Znaczącym problemem polskiej gospodarki odpadami jest fakt, że moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znacząco przekraczają ilość wytworzonych odpadów, co powoduje problemy związane z zapewniem ciągłego strumienia odpadów.

Mikroplastik zagrożeniem dla mórz

Z wydanego w lutym raportu Międzynarodowej Rady Ochrony Przyrody wynika, że najczęstszym źródłem zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych są ubrania i opony samochodowe. Około 15-30 procent odpadów z tworzyw sztucznych stanowią cząsteczki mikroplastiku, który w większości pochodzi z syntetycznych tkanin (uwalnia się z nich w trakcie prania) i z opon (ścieranych w trakcie jazdy), a także z kosmetyków. W lutym 2017 r. ogłoszona została kampania Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska (UNEP) zatytułowanej CleanSeas. Ma ona uwrażliwić rządy krajów, przemysł i konsumentów na problem odpadów tworzyw sztucznych trafiających do mórz i oceanów. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania już w 2017 r. zakazały stosowania mikrocząsteczek w kosmetykach, a Kanada wpisała mikrocząsteczki na listę toksycznych substancji.

Jak zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych?

Problem ma rozwiązać senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wprowadza on obowiązek zawierania umów na przekazywanie żywności pomiędzy sklepami (o powierzchni powyżej 250 m kw.) a organizacjami pożytku publicznego. Jak donosi portal http://tvn24bis.pl za każdy kilogram odpadów żywnościowych sklepy mają zapłacić opłatę naliczoną na podstawie tzw. karty odpadów w wysokości 10 groszy. Pieniądze te mają trafiać bezpośrednio do organizacji pożytku publicznego, z którą sklep ma podpisaną umowę o odbiorze żywności i mają być wykorzystywane np. na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących marnowania żywności. Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska ma być kontrola umów zawieranych pomiędzy sklepami a organizacjami pożytku publicznego. Ministerstwo Środowiska będzie musiało publikować dane dotyczące odpadów żywności.

Nowe zasady segregacji odpadów

Jak podaje portal http://www.e-odpady.com od 1 lipca 2017 r. będą nas obowiązywały w całym kraju ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych. W związku z nowymi przepisami wszystkie gminy będą zobowiązane do selektywnej zbiórki
– szkła,

– papieru,

– odpadów ulegających biodegradacji,

– metalu i tworzyw sztucznych.

Na wdrożenie przepisów w życie gminy będą mieć maksymalnie 5 lat. Termin minie więc 30 czerwca 2022 r. Wtedy też upłynie ostateczny termin wymiany pojemników na te o określonych w ustawie kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym.