Gospodarka odpadami w Warszawie

Jak donosi portal www.pb.pl najprawdopodobniej z dniem 31 grudnia 2018 r. zamknięta zostanie instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)w Radiowie na Bielanach. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie w związku z tym ogłosiło przetarg na odbiór śmieci, które samo odbiera od warszawiaków. Przesunięty został termin składania ofert z 24 maja na 26 czerwca 2017 r. MPO podzieliło przetarg na dziewięć części, co sugeruje, że liczy na udział mniejszych firm. Niedawno MPO rozpoczęło również procedury zmierzające do zaprojektowania i budowy spalarni śmieci na Targówku.