Konferencja ,,Bezpieczne opakowania żywności – Wpływ opakowań na trwałość i jakość produktu”

Odbędzie się ona 26 września w Poznaniu w trakcie targów opakowań żywności PAKFOOD oraz żywności POLAGRA FOOD. Organizatorem jest Polska Izba Opakowań. Tematyka konferencji jest ukierunkowana na zagadnienia doboru opakowań do żywności mając na uwadze jej bezpieczeństwo rozumiane jako zachowanie walorów konsumpcyjnych. Omówione zostaną wymagania jakim powinny odpowiadać opakowania, na co zwracać uwagę zamawiając opakowanie z punktu widzenia tak rozumianego bezpieczeństwa żywności (przedłużenie terminu przydatności do spożycia i inne). Omówione zostaną aspekty bezpieczeństwa żywności pakowanej próżniowo i w atmosferze MAP, a także najnowsze wytyczne dotyczące walidacji terminów przydatności.