Ekologiczne śmieciarki

Jak donosi portal http://www.se.pl/ warszawskie MPO dba o środowisko i użytkuje samochody, które są dla niego przyjazne. W 2014 wprowadzono do użytku samochody napędzane sprężonym gazem ziemnym. Nie emitują one cząstek stałych i w związku z tym spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Sprzyja to walce ze smogiem, który stanowi poważny problem w naszym kraju zwłaszcza w zimowych miesiącach.

Czysta energia z odpadów

Jak donosi portal http://www.se.pl/ pozyskiwaniu takiej energii sprzyja rozbudowa istniejącego od 2001 r. Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku. Inwestycja ta dopełni miejski system zagospodarowania odpadów. Gotowa do użytku ma być w 2020 r. Pomoże ona zwłaszcza w zagospodarowaniu odpadów zmieszanych. Do tej pory odpady te kierowane były w większości na składowiska. Rozbudowa pozwoli na przekształcenie ok. 305 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie i 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki. Specjalne rozwiązania mają zapobiegać przedostawaniu się do otoczenia uciążliwych zapachów. Obiekt posiadać będzie zielone dachy wspomagające retencję wód opadowych oraz elewację wspomagającą energooszczędność budynków.