Zmiany w prawie dotyczącym składowania odpadów

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zakłada, że  przedsiębiorca zamierzający składować i przetwarzać odpady już na etapie uzyskiwania zezwolenia musi ustanowić finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Kwoty te mogą sięgać nawet 100 mln zł. W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady. Celowym wydaje się więc wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *