Akcje promocyjne

Jednym z zaplanowanych działań projektu pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” są wyjazdowe akcje promocyjne.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 18 akcji promocyjnych: 12 (5 godzinnych) wyjazdów do placówek oświatowych oraz 6 wyjazdów w ramach imprez miejskich organizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Przewiduje się, iż w akcjach promocyjnych udział weźmie min. 7500 osób.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani i chcecie abyśmy ze stoiskiem promocyjnym dotyczącym opakowań i odpadów opakowaniowych zagościli u Was w szkole lub podczas otwartej imprezy dla mieszkańców Waszej miejscowości zapoznajcie się z regulaminem akcji promocyjnych a następnie wypełnijcie on line kartę zgłoszenia.

Jeśli Wasze zgłoszenie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Stowarzyszenie „Tilia”, jego przedstawiciel zgłosi się do Was w celu ustalenia szczegółów przyjazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Osoba do kontaktu:

Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska (056) 657 60 89

s.jaroszewicz@szkola-lesna.torun.pl

 

Opis stanowiska:

Stanowisko promocyjne obsługiwane jest przez osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie „Tilia”. Mobilne stanowisko edukacyjno – promocyjne składa się z samochodu – busa w którym przewożone są wszystkie atrakcje oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas akcji. Dodatkowo bus pełni rolę pracowni komputerowej bowiem znajdują się w nim  4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, na których można obejrzeć prezentacje multimedialne dotyczące opakowań, stronę projektu a także zagrać w gry komputerowe stworzone specjalnie na potrzeby projektu. Stanowisko komputerowe w razie potrzeby można uruchomić poza busem.

Na stanowisku znajdują się: tablica multimedialna, instalacja przestrzenna pn. „cykl życia opakowania”, plansze poglądowe w formie wystawy, mini PSZOK, koło fortuny z zagadkami i rebusami, krzyżówka terenowa oraz terenowe memo składające się z 24 kart. Wszystkie gry i zabawy związane będą z właściwą projektowi tematyką. Na uczestników czekają kolorowe gadżety.

Proponujemy, aby stanowisko promocyjno – edukacyjne zlokalizować w przypadku słonecznej pogody na boisku szkolnym lub terenach zielonych wokół szkoły. W przypadku brzydkiej pogody należy je przenieść do wnętrza budynku, np. do sali gimnastycznej lub na hol. Wymagana minimalna powierzchnia ekspozycji 50 m².

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.