Regulamin organizacyjny – wyjazdowych akcji promocyjnych.

Regulamin organizacyjny – wyjazdowych akcji promocyjnych.

 1. Stoisko promocyjno – edukacyjne funkcjonuje w ramach projektu pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE”
 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w terminie od 1.07.2015 – 31.08.2016 r.
 3. Akcje wyjazdowe realizowane będą od marca 2016 do września 2016 roku. Termin realizacji może ulec zmianie.
 4. Stoisko obsługiwane jest przez pracowników Stowarzyszenia „Tilia”.
 5. W skład stoiska promocyjno – edukacyjnego wchodzi: samochód dostawczy wyposażony w sprzęt elektroniczno – wizualny, tablica multimedialna, instalacja przestrzenna pn. „cykl życia opakowania”, plansze poglądowe w formie wystawy, mini PSZOK, koło fortuny z zagadkami i rebusami, krzyżówka terenowa oraz terenowe memo składające się z 20 kart.
  Stanowisko wymaga podłączenia do prądu.
 1. Akcje mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz mieszkańców w tym przedsiębiorców z terenów województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego na temat opakowań i odpadów opakowaniowych.
 2. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia znajdującej się na stronie projektu w zakładce ”akcje promocyjne”. Karta sporządzona została w postaci formularza on line. Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z przyjazdem stanowiska.
 3. Spośród kart napływających do biura Szkoły Leśnej na Barbarce, organizator wybierze placówki oraz zdarzenia (imprezy masowe, pikniki, pokazy itp.) podczas których zaprezentowane zostanie stanowisko promocyjno – edukacyjne.
 4. Na decyzję przyjazdu nie ma wpływu kolejność napływających zgłoszeń.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji nawiązany zostanie kontakt z koordynatorem zdarzenia w celu ustalenia szczegółów wizyty.
 6. Za przygotowanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp. odpowiedzialny jest podmiot zgłaszający chęć przyjęcia stanowiska w osobie koordynatora.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!