Aktualności

Mikroplastik zagrożeniem dla nas i środowiska

Jak donosi portal https://wiadomosci.wp.pl 28 stycznia 2019 r. na plaży w Hiszpanii znaleziono wyrzuconego na brzeg wieloryba. Niestety zwierzę po kilku godzinach zmarło. W jego żołądku znaleziono ogromne ilości plastikowych odpadów. To właśnie one mogły przyczynić się do osłabienia i w konsekwencji do śmierci zwierzęcia. Oczywiście nie jest to pierwszy tego typu przypadek, ale śmierć zwierzęcia z ewidentnej winy człowieka powinna skłaniać do zastanowienia. Do refleksji powinien skłaniać również fakt, że my również jesteśmy narażeni na podobne zagrożenia. Chodzi tu głównie o problem mikroplastiku, który trafia do naszych organizmów i mimo że nie widzimy go gołym okiem wyrządza

szkody w naszych organizmach.

Kaucja na butelki

Jak donosi portal https://businessinsider.com.pl koszty wprowadzenia nowego systemu kaucyjnego na butelki będą wynosić prawdopodobnie 19-24 mld zł w perspektywie pięciu lat. Będzie on obejmował tylko koszty zbierania i transportu części opakowań i odpadów opakowaniowych. Z ekspertyzy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska wynika, że system kaucyjny w UE działa obecnie w różnej formie w 10 państwach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii i w Szwecji. Najczęściej obejmuje on opakowania z tworzyw sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane). W droższej wersji system opierać się może automatyczną zbiórkę odpadów przy pomocy specjalnych maszyn rozmieszczonych w sklepach, a w tańszej na połączeniu zbiórki w automatach w większych sklepach z możliwością zwrotu butelek w mniejszych jednostkach.

Niebezpieczne odpady na Bielanach

Jak donosi portal http://www.tylkotorun.pl na działce na toruńskich Bielanach znajdują się duże ilości niebezpiecznych substancji. Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód odpady są tam składowane nielegalnie, wbrew przepisom i bez odpowiedniego zezwolenia. Grunt na którym składowane są odpady jest własnością miasta Torunia, jest to teren dawnej cementowni. Teren jest ogrodzony i zamknięty bramą. Wydział Gospodarki Nieruchomościami miasta Torunia wystosował pismo do dzierżawcy, które zobowiązuje do uporządkowania gruntu i usunięcia z niego zagrożenia. Odpady to pozostałości farb i lakierów, które teoretycznie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Mimo wszystko są to substancje zawierające szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego związki, które powinny zostać bezpiecznie zutylizowane w przeznaczonych do tego profesjonalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Zmiany w prawie dotyczącym składowania odpadów

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zakłada, że  przedsiębiorca zamierzający składować i przetwarzać odpady już na etapie uzyskiwania zezwolenia musi ustanowić finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Kwoty te mogą sięgać nawet 100 mln zł. W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady. Celowym wydaje się więc wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyka.

Ciepło ze spalania śmieci ogrzeje Poznań

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl przez najbliższe 24 lata część zapotrzebowania miasta będzie pokrywana z ciepła pochodzącego ze spalania odpadów. Na początku sierpnia podpisana została długoterminowa umowa. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej produkcja energii cieplnej uzyskanej ze spalarni będzie w stanie ogrzać ponad 36 tys. poznaniaków. Przychody ze sprzedaży energii trafią do kasy miasta. Spalarnia powstała w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, pierwszego w Polsce w tej dziedzinie.

Powstaje nowy punkt PSZOK

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl nowy punkt PSZOK powstanie w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Punkt powstanie do końca 2020 roku w miejscowości Rzepiennik Biskupi. W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach. W specjalnym punkcie napraw zatrudnieni pracownicy będą tu odnawiać i serwisować zgromadzone przedmioty. Następnie przekażą je bezpłatnie zainteresowanym mieszkańcom gminy, którzy będą mogli użytkować naprawione rzeczy we własnych gospodarstwach domowych. Na realizację projektu przeznaczono ponad 1 mln zł.