Aktualności

Recyklingowa po Sylwestrowa zabawa w Gdańsku

Gdańscy urzędnicy, by zachęcić mieszkańców do wrzucenia butelki po sylwestrowej zabawie do odpowiedniego kontenera, a nie np w krzaki, zorganizowali po raz dziewiąty proekologiczną zabawę. By wziąć udział w konkursie wystarczyło w terminie od od 31 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym oraz na Górze Gradowej przy Centrum Hewelianum w Gdańsku) szklane butelki po napojach, którymi witano Nowy Rok.  We wrzucanej butelce należało umieścić kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.

W specjalnych kontenerach zebrano prawie 700 kg szkła. 5 stycznia 2016 r.  w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku-Szadółkach komisja konkursowa w składzie Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, radna Beata Dunajewska, a także pracownicy i prezes ZU Wojciech Głuszczak wylosowali zwycięzców. Ich nazwiska ogłoszone zostaną 13 stycznia. Zwycięzcy nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi w postaci rowera trekingowego o wartości 1,5 zł oraz odtwarzaczy audio i wideo, miniwieże hi-fi oraz przenośny odtwarzacz DVD.

Ponadto gdańszczanie poprzez zabawę wsparli jedno z lokalnych hospicjów . Za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w okresie trwania akcji Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2016 groszy na cel charytatywny.

gdansk-3

Budowa spalarni RDF w Olsztynie

Przed świętami Bożego Narodzenia urzędnicy w Olsztynie poinformowali o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy spalarni RDF przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Obiekt, w którym produkowane będzie paliwo alternatywne (RDF) ma powstać przy ul. Lubelskiej. Do podjęcia decyzji o budowie spalarni przyczynił się fakt, iż po 2017 r. elektrociepłownia firmy Michelin, która dostarcza 40% ciepła do sieci wycofuje się z dostaw i budowa instalacji spalania RDF o mocy ponad 100 tys. ton rocznie ma być rozwiązaniem tego problemu. Według założeń elektrociepłownia ma być gotowa w 2020 zł.

Według raportu GUS w 2014 roku wyprodukowaliśmy mniej odpadów niż 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny w zbiorczym opracowaniu pt „Ochrona środowiska 2015” podał, iż w 2014 r. w Polsce ilość odpadów wytworzonych na jednego Polaka wyniosła 268 kg i w stosunku do 2013 r zmniejszyła się o 9%. Przy czym Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wytworzonych na jednego mieszkańca wśród krajów europejskich. W 2013 roku średnia ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca w UE wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytworzonych zostało w Dani 747 kg, Luksemburgu 653 kg, Cyprze 624 kg i Niemczech 617 kg.

Niestety w Polsce w 2014 r. większość wytworzonych odpadów komunalnych (53%) zostało zdeponowanych na składowiskach, 21 % poddanych zostało recyklingowi, 15% unieszkodliwiono termicznie w spalarniach, a 11% zostało przetworzonych biologicznie. Zaś w UE wartości te wynosiły odpowiednio 31% dla składowanie, 27 % dla recykling u, 25% dla unieszkodliwienia termiczne, 15 % dla kompostowania.

Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy otwarty!

W dniu 26 listopada 2015 r.  odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Budowa instalacji kosztowała 500 mln zł. ZTPOK ma pracować 24 godziny na dobę. Dzięki niej zutylizowanych zostanie rocznie około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin.

W procesie przekształcania z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci w ciągu roku wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła.

Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Już na etapie budowy zatrudnienie w niej znalazło 250 osób.

Galeria zdjęć z otwarcia – http://portalkomunalny.pl/ztpok-bydgoszcz-otwarcie-326048/

http://portalkomunalny.pl/spalarnia-w-bydgoszczy-od-wewnatrz-326094/

„Pogotowie śmieciowe” w Gdańsku

Terminem „Pogotowie śmieciowe” określa się specjalna  grupa porządkowa, która działa na terenie Gdańska od marca 2015 r. Początkowo grupa powołana została na okres 9 miesięcy, ale ze względu na efekty jej pracy – zebranie i wywiezienie około 900 ton odpadów z dzikich wysypisk – projekt został przedłużony do końca 2016 r. W skład grupy wchodzi 41 osób, które zarejestrowane były w PUP jako osoby trwale bezrobotne. Osoby te zatrudnione zostały przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Przez pół roku opłacane byly z powiatowego funduszu pracy

Grupa pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 23.00. Przy realizacji zadań ściśle współpracuje z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, strażą miejską oraz Dyżurnym Inżynierem Miasta.

Zdaniem grupy jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, w tym zbieranie i gromadzenie do wywozu odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku.

Harmonogram prac grupy interwencyjnej opracowywany jest z tygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem, według zgłaszanych potrzeb.

Bydgoska elektrociepłownia jest już RIPOKiem

26 października 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisał powstającą bydgoska elektrociepłownię na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego. Jest to kolejna ważna decyzja niezbędna do funkcjonowania instalacji. Status RIPOK pozwala na przetwarzanie w instalacji określonych w ustawie o odpadach grup odpadów, co do których obowiązuje zasada regionalizacji. Takimi odpadami są między innymi zmieszane odpady komunalne.