Aktualności

2 marca 2016 r. Konferencja regionalna w Gdyni dotycząca Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami

2 marca 2016 roku odbędzie się w Gdyni regionalna konferencja poruszająca tematy dotyczące Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów.
Na spotkanie zaproszeni są przedstawicieli 7 regionów województwa pomorskiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady, by wypracować spójne stanowisko  dotyczące  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego.

Do wystąpień zostały zaproszone najważniejsze instytucje związane z gospodarką odpadami w województwie lubuskim,  przedstawiciel  Urzędu  Marszałkowskiego, RDOŚ, WFOŚiGW  oraz  WIOŚ.

W czasie spotkania omówione zostaną m.in.:
– definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy,
– rola RDOŚ w regionalnym systemie gospodarki odpadami,
– możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie województwa pomorskiego.
Więcej informacji, karty zgłoszenia, program – http://ekorum.pl/pl/news.php?item.28

Drugi PSZOK w Toruniu otwarty

23 lutego 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprosiło mieszkańców do drugiego w Toruniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który otwarty został przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

Do PSZOK można oddać odpady komunalne, pochodzące z toruńskich gospodarstw domowych tj.

 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie w ilości do 1,0 m3 na gospodarstwo domowe rocznie (zgodnie z uchwałą 493/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2013 r.) zaś wszystkie pozostałe powyżej wymienione odpadyPSZOK przyjmuje nieodpłatnie w każdej ilości.

Osoby korzystające z PSZOK musza pamiętać, iż pracownik punktu obsługi PSZOK, do którego się należy się najpierw zgłosić, może zarządzać od nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Toruniu oraz potwierdzenie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady do PSZOK mieszkańcy Torunia musza dostarczyć we własnym zakresie oraz samodzielnie je rozładować na wskazane miejsce.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Na takich samych zasadach działa PSZOK, który znajduje się przy ul. Kociewskiej 35 w Toruniu .PSZOK torun ul. Dwernickiego

W Gdańsku trwają rozmowy samorządowców o współpracy przy budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

12 lutego 2016 r. w Gdańsku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i instytucji z województwa pomorskiego, żeby rozmawiać o współpracy przy realizacji jednego z najważniejszych projektów dla regionu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Zainteresowane współpraca gminy muszą zadeklarować, ile będą dostarczać do spalarni tzw. frakcji energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych. Aktualnie przewiduje się iż w spalarni do produkcji ciepła i energii wykorzystywanych będzie rocznie ok 160 tys. ton odpadów, pochodzących z około 50 gmin.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują. przepisy, które zabraniają deponowania na składowisku odpadów energetycznych (o cieple spalania powyżej 6 MJ/ kg). W związku z tym gminy muszą znaleźć inny sposób ich zagospodarowywania . W województwie pomorskim mają dwie możliwości.- oddawać odpady np. do jednej z istniejących cementowni, gdzie – za stosowną opłatą – będą utylizowane w tzw. procesie współspalania z paliwem kopalnym lub wziąć udział w projekcie budowy ZTPO i utylizowanie odpadów po stałej cenie (korygowanej jedynie o wskaźniki inflacyjne) przez kilkadziesiąt lat.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach ma zostać uruchomiony w 2020 r.

rozmowy samorządowców Gdańsk

 

„Zgnieć butelkę bądź eko” – gdańska akcje edukacyjna

W połowie stycznia 2016 r. w 28 szkołach podstawowych w Gdańsku zamontowane zostały zgniatarki do butelek PET. Wraz z tabliczką informacyjną i instrukcja obsługi. Działanie to było pierwszym etapem edukacyjnej akcji „Zgnieć butelkę, bądź eko”, zorganizowanej przez Zakład Utylizacyjny.
Dodatkowym elementem akcji był konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywany w dwóch kategoriach klas I-III oraz IV-VI. Prace konkursowe mogły zostać wykonane dowolną techniką, ale musiały nawiązywać do jednego z trzech tematów: „Nietypowe wykorzystanie plastikowej butelki”, „Praktyczne wykorzystanie odpadów do recyklingu” lub „Kreatywna i przydatna rzecz z odpadów”. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac. Uczniowie bardzo kreatywnie podeszli do zadania i nadesłali m.in. przedmioty użytkowe, np. żyrandol wykonany z jednorazowych łyżeczek plastikowych, ekologiczne organizery, biżuterię czy torebkę z foliowych siatek
Kolejnym działaniem akcji mającej na celu zwrócić uwagę na problem segregacji odpadów i uwrażliwienie społeczeństwa na odpowiednie przygotowanie surowca przed wyrzuceniem do pojemników. jest dostarczenie zgniatarki do gdańskich urzędów i instytucji publicznych

gdańsk zgnieć butelkę-001

Nestle planuje zmniejszyć ilość opakowań o 100 tys. ton.

Naukowcy z Nestlé Research Center w  Lozannie sprawdzają jak bardzo wilgoć, tlen i światło wpływają na produkty w czasie terminu do spożycia. Producenci stosują opakowania które zapewniają maksymalną ale często nadmierną ochronę dla swoich produktów. Naukowcy badają 700 tabliczek czekolady w różnych warunkach tlenowych naświetlanych przez całą dobę i co 30 dni sprawdzają jak taki sposób wpłynie na jakość produktu. Nestlė prowadzi także badania nad innymi produktami w celu ustalenia metodologii, która mogłaby być zastosowana do całego portfolio produktów firmy. Celem badań jest stworzenie narzędzia mającego pomóc inżynierom w najbardziej optymalnym doborze opakowań i odpowiedniego okresu trwałości produktu.

Drugi PSZOK w Toruniu

W Toruniu w tej chwili funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37 przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Miasto zaplanowało stworzenie do końca czerwca 2015 r. drugiego punktu przy ulicy Dwernickiego 92-96, by ułatwić oddawanie odpadów mieszkańcom z lewobrzeżnej części Torunia. Tak się nie stało, gdyż lokalizację nowego punktu oprotestowała spółka Pack Druk Poligrafia Uszok & Uszok S.A. Spółka zajmuje się produkcją opakowań dla branży farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej i obawiała się sąsiedztwa składowiska z obawy przed zanieczyszczeniami, gryzoniami i nieprzyjemnym zapachem.

Ostatecznie znaleziono kompromisowe rozwiązanie. PSZOK powstanie w innym miejscu ulicy Dwernickiego , mimo że odwołanie firmy zostało oddalone. Zanim jednak torunianie wywiozą odpady na Dwernickiego, trzeba jeszcze uzyskać niezbędne pozwolenia.
Przypominamy, iż z PSZOK przy ul. Kociewskiej działa od poniedziałku do soboty mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Torunia, którzy posiadają dokument potwierdzający wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami. PSZOK przyjmuje odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne w każdych ilościach z wyjątkiem odpadów rozbiórkowych (limit 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok). Regulamin PSZOKu znajdziecie Państwo pod adresem http://www.mpo.torun.pl/upload/file/regulamin_PSZOK.pdf

DSCF3356