Aktualności

Czy odpady za wywóz śmieci wzrosną?

Jak donosi Gazeta prawna obecny system gospodarki odpadami nie przewiduje, aby karta przekazania odpadów towarzyszyła transportowi śmieci i była okazywana przez kierowcę śmieciarki uprawnionym służbom. Obowiązujące przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczego dokumentu raz na miesiąc. Może to prowadzić do nadużyć np. porzucania śmieci w lesie. Zmiany mają zobowiązać kierowców do każdorazowego posiadania karty wygenerowanej z bazy danych o odpadach. Może to pociągnąć za sobą wzrost kosztów, gdyż każda śmieciarka będzie musiała zostać wyposażona w sprzęt elektroniczny.

Nowelizacja ustawy o elektronicznej bazie o odpadach

Jak donosi portal http://www.gazetaprawna.pl prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę pozwalającą na wprowadzenie elektronicznej bazy o odpadach. Pozwoli to skuteczniejsze monitorowanie odpadów komunalnych odbieranych z poszczególnych nieruchomości. W bazie będą gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się tam mają również dane nt. osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Kaucja za opakowania po napojach?

Standardowo kaucja na butelki na piwie wynosi 35 groszy. Jak donosi portal http://superbiz.se.pl/ być może jednak kaucją zostaną objęte również inne opakowania po napojach, również tych bezalkoholowych. Pomysł Ministerstwa Środowiska dotyczy nie tylko butelek (szklanych czy plastikowych), ale również puszek czy słoików. Podobnie jak w Niemczech w sklepach miałyby stanąć automaty do których można by wrzucić puste opakowanie, a one wydawałyby nam pieniądze z kaucji. Niewątpliwie pomoże to chronić środowisko naturalne, spowoduje jednak również wzrost cen produktów.

Zapłacimy więcej za odbiór popiołu

Jak donosi portal http://superbiz.se.pl/ Ministerstwo Środowiska wprowadziło zmiany, dotyczące odbioru z gospodarstw domowych odpadów w postaci popiołów. Na skutek opalania domów węglem każdego roku w Polsce wytwarzane jest około 2,5 mln ton odpadów, ponieważ szacuje się, że około 3 mln Polaków ogrzewa domy piecami węglowymi.

Zmiany dotyczące klasyfikacji popiołów spowoduje wysokie podwyżki cen za ich utylizację. Do tej pory za likwidację jednej tony popiołu gminy płaciły 60 zł. W przyszłym roku będzie to już 170 zł, zaś w 2020 r. – nawet 270 zł, tj. blisko pięć razy więcej niż obecnie. Za zmianę prawdopodobnie zapłacą użytkownicy pieców węglowych.

Produkujemy coraz więcej odpadów

Jak podaje portal http://tvn24bis.pl według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2016 r w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła ilość zebranych odpadów komunalnych. Wartość ta w 2016r. wyniosła 303 kg, a więc o 20 kg więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej odpadów zebrano w województwach: 361 kg, zachodniopomorskiego i śląskiego – po 355 kg oraz lubuskiego – 346 kg. Najmniej natomiast odpadów wytworzyli mieszkańcy województwa: świętokrzyskiego – 184 kg, lubelskiego – 196 kg i podkarpackiego – 210 kg. Według danych GUS w 2016 roku odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych z 23,4 proc. do 25,2 proc.

Ekologiczne śmieciarki

Jak donosi portal http://www.se.pl/ warszawskie MPO dba o środowisko i użytkuje samochody, które są dla niego przyjazne. W 2014 wprowadzono do użytku samochody napędzane sprężonym gazem ziemnym. Nie emitują one cząstek stałych i w związku z tym spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Sprzyja to walce ze smogiem, który stanowi poważny problem w naszym kraju zwłaszcza w zimowych miesiącach.