Entries by Katarzyna

Mikroplastik zagrożeniem dla nas i środowiska

Jak donosi portal https://wiadomosci.wp.pl 28 stycznia 2019 r. na plaży w Hiszpanii znaleziono wyrzuconego na brzeg wieloryba. Niestety zwierzę po kilku godzinach zmarło. W jego żołądku znaleziono ogromne ilości plastikowych odpadów. To właśnie one mogły przyczynić się do osłabienia i w konsekwencji do śmierci zwierzęcia. Oczywiście nie jest to pierwszy tego typu przypadek, ale śmierć […]

Kaucja na butelki

Jak donosi portal https://businessinsider.com.pl koszty wprowadzenia nowego systemu kaucyjnego na butelki będą wynosić prawdopodobnie 19-24 mld zł w perspektywie pięciu lat. Będzie on obejmował tylko koszty zbierania i transportu części opakowań i odpadów opakowaniowych. Z ekspertyzy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska wynika, że system kaucyjny w UE działa obecnie w różnej formie w 10 państwach: […]

Niebezpieczne odpady na Bielanach

Jak donosi portal http://www.tylkotorun.pl na działce na toruńskich Bielanach znajdują się duże ilości niebezpiecznych substancji. Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód odpady są tam składowane nielegalnie, wbrew przepisom i bez odpowiedniego zezwolenia. Grunt na którym składowane są odpady jest własnością miasta Torunia, jest to teren dawnej cementowni. Teren jest ogrodzony i zamknięty bramą. Wydział Gospodarki Nieruchomościami miasta […]

Zmiany w prawie dotyczącym składowania odpadów

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zakłada, że  przedsiębiorca zamierzający składować i przetwarzać odpady już na etapie uzyskiwania zezwolenia musi ustanowić finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Kwoty te mogą sięgać nawet 100 mln zł. W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady. […]

Ciepło ze spalania śmieci ogrzeje Poznań

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl przez najbliższe 24 lata część zapotrzebowania miasta będzie pokrywana z ciepła pochodzącego ze spalania odpadów. Na początku sierpnia podpisana została długoterminowa umowa. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej produkcja energii cieplnej uzyskanej ze spalarni będzie w stanie ogrzać ponad 36 tys. poznaniaków. Przychody ze […]

Powstaje nowy punkt PSZOK

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl nowy punkt PSZOK powstanie w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Punkt powstanie do końca 2020 roku w miejscowości Rzepiennik Biskupi. W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach. W specjalnym punkcie napraw zatrudnieni pracownicy będą tu odnawiać i serwisować zgromadzone […]

Nielegalne odpady w Polsce

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl w porcie Gdynia zatrzymano ponad tysiąc ton odpadów. Znajdowały się one w 45 kontenerach. Docelowo miały trafić na południe kraju. Odpady zostały zatrzymane w ramach ogólnoświatowej akcji Demeter IV, która ma na celu kontrolę nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. W całym kraju w wyniku akcji zatrzymano blisko 1,5 tys. ton różnego rodzaju […]

Pieniądze na modernizację instalacji przetwarzania odpadów

Jak donosi gazeta prawna.pl pieniądze otrzyma Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie na rozbudowę i modernizację infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów. Mowa tu o 10 mln zł z RPO WP 2014-220, całkowita wartość projektu wynosi 14 mln zł. Projekt zakłada m.in.: rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z zadaszonym placem dojrzewania kompostu oraz budowę przenośników […]

Baza danych o odpadach

Jak donosi gazeta prawna.pl wśród propozycji przedstawionych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami znalazła się również sugestia by tylko minister środowiska miał pełny i stały dostęp do wszystkich informacji składanych przez przedsiębiorców do Bazy Danych o Odpadach. Jako odpowiedzialny za administrowanie nimi, będzie mógł […]

Ilość odpadów importowanych do Polski rośnie

Jak donosi portal money.pl import odpadów to dochodowy interes, z którego zyski sięgają nawet 200 mln zł. Informacje o skali problemu pochodzą z danych z Rejestru Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Coraz szerzej napływają do Polski śmieci z Unii Europejskiej. Najwięcej odpadów pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii. Jak wyjaśnia GIOŚ w […]