Wyniki i podsumowanie konkursu

RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSU

W dniu 6 czerwca 2016r. w Osadzie Leśnej Barbarka odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na komiks, na które zaproszeni zostali laureaci i uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie.

Na podsumowanie konkursu przygotowana została wystawa prac konkursowych oraz  wydrukowana została publikacja-   zawierająca komiks przygotowany przez zawodowego grafika -Martę Aszyk i wybrane nagrodzone prace tj. Julii Sielskiej z Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy (I nagroda w kategorii uczniowie klas ponadpodstawowych) oraz Agaty Trela ze Szkoły Podstawowej w Janikowie ( I nagroda w kategorii klasy I-III SP), oraz Franciszka Żegnałka ze Szkoły Podstawowej  nr 7 w Toruniu (III nagroda kategorii klasy I-III SP).

Laureatom konkursu wręczone zostały uroczyście dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Ich opiekunowie otrzymali podziękowania za opiekę nad uczniami w czasie konkursu.

Jury konkursowe na podstawie prezentacji multimedialnej omawiało nagrodzone prace oraz uzasadniało swój wybór. Każdy z laureatów otrzymał więc cenne wskazówki jak dalej rozwijać swoje zdolności plastyczne oraz na co zwracać uwagę przy wykonywaniu kolejnych prac.

Dla uczestników przygotowany został  poczęstunek dla uczestników.

Ponieważ konkursu zorganizowany został dla uczniów z trzech województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego, niestety nie wszyscy laureaci konkursu ze względu na dużą odległość ich miejsca zamieszkania od Torunia nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu. Nagrody przekazana zostaną im za pośrednictwem poczty.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za przybycie .

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia – kliknij tutaj

PODSUMOWANIE KONKURSU NA KOMIKS

Zapraszamy  uczestników konkursu na podsumowanie konkursu na komiks, które odbędzie się 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Dworek w Osadzie Leśnej na Barbarce. Laureaci konkursu otrzymają osobiste zaproszenie za pośrednictwem nauczycieli/opiekunów.

W czasie podsumowania wręczone zostaną nagrody i dyplomy laureatom konkursu, a także podziękowania dla ich opiekunów. Zdobywcy  miejsc od I do III otrzymają jako nagrodę sprzęt elektroniczny firmy IBL (I miejsce –  bezprzewodowe słuchawki, II i III miejsce – przenośne głośniki), natomiast osoby, które zdobyły wyróżnienia otrzymają albumy książkowe.

W podsumowaniu wezmą udział członkowie jury, którzy zaprezentują i omówią prace laureatów. Przygotowana zostanie wystawa prac konkursowych  oraz  wydany w formie publikacji komiks z wybranymi nagrodzonymi  pracami.

Laureatom, którzy nie będą mogli być obecni na podsumowaniu, nagrody przekazane zostaną za pośrednictwem poczty i nauczycieli/opiekunów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

WYNIKI KONKURSU

Do konkursu na komiks pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj- odpady opakowaniowe ” zgłoszonych zostało :

 • kategorii uczniowie kl. I-III SP- 558 prac
 • w kategorii uczniowie kl. IV-VI- 163 prac
 • w kategorii uczniowie klas ponadpodstawowych- 47 prac

Jury konkursowe oceniło zgłoszone prace i wyłoniło następujących laureatów konkursu:

Kategoria wiekowa uczniowie kl. I-III SP

I nagroda – Agata Trela, Szkoła Podstawowa w Janikowie, kl. III a,  praca pt. „Odpady segreguję, świat ratuję”

II nagroda- Lena Płoszaj – Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, kl. III b, praca pt. „Moje pomysły na zużyte pudła”

III nagroda- Franciszek Żegnałek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, kl. II a praca pt. „Historia niezwykłych domowych rozwiązań”

Wyróżnienia

 • Maja Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, kl. III b,
 • Jakub Murawski, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Nowych Świerczynach, kl. II, praca pt. „Szafki z odpadów kartonowych”
 • Zofia Grzankowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, kl. IIc, praca pt. „Niezwykły telewizor”
 • Wiktoria Depczyńska, Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu, kl. III, „Masz wybór segreguj, odzyskuj, – odpady opakowaniowe”
 • Nicola Goździk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie,
 • Julia Bakalarz, Zespół Szkół nr 28 w Toruniu, kl. I b, praca pt. „Czysta planeta”

Kategoria wiekowa uczniowie kl IV-VI SP

I nagroda – Weronika Szcześniak , Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie, kl. V, praca pt. „Sortuś radzi: myśl ekologicznie”

II nagroda- Mateusz Thiede, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu, kl. Va, praca pt. „Bohater recyklingu”

III nagroda – Laura Lisiecka, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu, kl. V, praca pt. „Kevin, Nika i tajemnica brudnego parku”

Wyróżnienia

 • Lena Nowak, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu, kl. IV a, praca pt. „Recykling band”
 • Wit Fornalik, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu, kl. V b, praca pt. Segregujesz- środowisko ratujesz”
 •  Stanisław Wróblewski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Dobry Mieście, kl. V b, praca pt. „Starcie ze Śmieciowym Potworem”
 • Michalina Such, Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu, praca pt. „Niezwykła droga zwyklej butelki”
 • Martyna Stasiak, Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu, kl. V praca pt. „Kartonik i spełnione marzenia”
 • Wiktoria Kraśnicka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy, kl. VI b praca pt. Segregacja pomaga zwierzętom”
 •  Alicja Moczadło, Szkoła Podstawowa w Pokrzydowie, kl. VI, praca pt. Przydatne odpady”

Kategoria wiekowa- uczniowie klas ponadpodstawowych

I miejsce- Julia Sielska, Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy, praca pt. „Afera śmieciowa”

II miejsce – Zuzanna Mówińska, Zespół Szkół im C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, I d LO praca pt. „Masz wybór segreguj, odzyskuj, – odpady opakowaniowe”

III miejsce – Agnieszka Kwas, Zespół Szkół w Górznie, praca pt. „Cenne nakrętki”, kl. II a gimnazjum

Wyróżnienia

 • Dorota Wądołowska , I LO  im. Jana Kochanowskiego w Olecku, praca pt. „Jedna istota może wiele zmienić”
 • Kamila Wielgosińska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, praca pt. „Masz wybór segreguj, odzyskuj, – odpady opakowaniowe”
 • Marta Marchlewicz, Publiczne Gimnazjum w Górznie, kl. III b praca pt „Masz wybór?-segreguj”
 • Klaudia Wirkus, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu, praca pt. „Segreguj, odzyskuj”
 • Agata Julia Prosińska, I LO  im. Jana Kochanowskiego w Olecku, praca pt. „Akcja – segregacja: komiks”
 • Klaudia Kamińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach, praca pt. „Środowisko ponad wszystko”
 • Dawid Miłoszewicz, Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, praca pt. „Masz wybór segreguj, odzyskuj, – odpady opakowaniowe”

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom zaplanowane jest na koniec maja 2016 r. w Osadzie Leśnej Barbarka. Po ustaleniu dokładnej daty i godziny podsumowania podana zostanie ona na stronie internetowej projektu. Laureaci konkursu zaproszeni zostaną osobiście drogą mailową lub telefoniczną.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ( zdobywcy miejsc I-III drobny sprzęt elektroniczny, osoby wyróżnione – albumy książkowe). Laureatom, którzy nie będą mogli być obecni na podsumowaniu, nagrody przekazane zostaną za pośrednictwem poczty i nauczycieli/opiekunów.

Nie dysponujemy środkami w projekcie, które umożliwiłyby  przesłanie każdemu uczestnikowi dyplomu za udział w wersji papierowej. Jednakże  Tym opiekunom, którzy podali adresy mailowe w kartach zgłoszenia prześlemy dyplomy dla uczestników w wersji elektronicznej.

Zwycięskie prace zamieszczone zostaną w zakładce konkurs/fotogaleria

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.