Materiały szkoleniowe dla nauczycieli – ich uzupełnieniem są prezenatcje multimedialne zamieszczone w odzielnej zakładce w materiałach edukacyjnych