O projekcie

Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” to kampania promocyjno – informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia”.

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe.

Obszar działania: Projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko – pomorskie, pomorskie oraz warmińsko – mazurskie.

Odbiorcy: Dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Czas trwania: 1.07.2015  – 31.08.2016 r.

W ramach projektu zaplanowano, m.in.:

  1. Zorganizowanie 100 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
  2. Zorganizowanie 20 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w postaci wyjazdów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK –ów).
  3. Zorganizowanie 6 szkoleń dla 120 nauczycieli.
  4. Organizację 18 akcji terenowych (12 w placówkach oświatowych, 6 imprezy miejskie) propagujących wiedzę ekologiczną dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych.
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dotyczącego zagospodarowania opakowań pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” dla 3 poziomów wiekowych (klasy I – III SP, klasy IV-VI SP oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych) na dokończenie historii komiksowej.
  6. Budowę i obsługę strony internetowej.
  7. Produkcję programów telewizyjnych – audycji oraz felietonów.

 

Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.