szkolenia

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Masz wybór, segreguj, odzyskuj- ODPADY OPAKOWANIOWE

Odbiorcy: 120 nauczycieli (nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego),

Cel: podniesienie świadomości w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, kreowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego konsumenta, kształtowanie dokonywania wyborów podczas zakupów, przeciwdziałanie hiperkonsumpcji, prezentacja i zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych dostosowanych do grupy odbiorców, wsparcie działań edukacji formalnej poprzez organizację szkoleń i opracowanie materiałów edukacyjnych.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymują: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne (zestaw 4 scenariuszy z kartami pracy i prezentacjami), broszury informacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, oraz materiały promocyjne projektu.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.