program szkoleń

  1. Zapoznanie z założeniami projektu: harmonogram działań, informacje o konkursie, przekazanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów promocyjnych.
  2. Omówienie zagadnień teoretycznych, w tym obowiązujących przepisów prawnych w zakresie gospodarki w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, znakowanie opakowań, cykl życia opakowania, selektywna zbiórka, odzysk, recykling, rola PSZOK.
  3. Omówienie pozytywnych postaw świadomego konsumenta, prawidłowe czytanie etykiet, znakowanie opakowań, ograniczenie powstawania odpadów opakowaniowych,
  4. Omówienie materiałów szkoleniowych – scenariuszy, kart pracy, prezentacji
  5. Prezentacja działań aktywizujących uczniów przez nauczycieli.
  6. Zakończenie szkolenia z wręczeniem certyfikatów.

W ramach szkolenia zaplanowano przerwę kawową.

Szkolenie trwa 3 godz. daty i miejsca szkoleń zostaną podane wkrótce.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.